Vremenska napovedTrenutne razmerePadavine in opozorilaVodne razmereVreme SlovenijaHribi in smučiščaPrometne informacijePotresi

Novice

Priporočila za bolj kakovostne vloge na področju dovoljenj, soglasij in vpisov v evidence

11.10.2019|Okolje

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje smo zaradi optimizacije upravnih postopkov izvedli postopkovni in vsebinski pregled reševanja vlog na področju: - Izdaje okoljevarstvenega dovoljenja in odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje večjega obsega (t.i. IED naprava), - Izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obrat (t.i. SEVESO OVD) in odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja, - Izdaje okoljevarstvenega dovoljenja …

Elektronski obrazec Zahteve za začetek predhodnega postopka

11.10.2019|Okolje

Na voljo je posodobljena elektronska verzija obrazca za začetek predhodnega postopka. Obrazec morajo izpolniti in vložiti stranke, ki za realizacijo načrtovane investicije potrebujejo sklep, ali je zanjo potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Obrazec je v fazi testiranja, zato vabimo uporabnike, da nam posredujete morebitne pripombe oz. predloge za izboljšanje, in sicer na elektronski naslov gp.arso@gov.si, z opisom zadeve: predhodni postopek. …

New challenges facing Europe’s waste water treatment plants present opportunities for improving sustainability

9.10.2019|Vreme

More investment is needed to make urban waste water treatment plants fit to meet the difficult challenges posed by the impacts of climate change, as well as the presence of antibiotics and other micro-pollutants in waste water, according to a European Environment Agency (EEA) briefing published today.

Vrtina P19 očiščena

7.10.2019|Okolje

Agencija Republike Slovenije za okolje je 4. 10. 2019 v Dolu pri Hrastovljah izvedla t. i. aktivacijo oziroma čiščenje vrtine P-19. V vrtini je bilo julija 2019 zaznano onesnaženje s kurilnim oljem, katerega povzročitelj ni poznan. Aktivacija je potekala s komprimiranim zrakom. Zaradi slabih dotokov podzemne vode v vrtino in nizke prepustnosti apnencev je bilo med čiščenjem potrebno dodajanje vode. V vrtini smo prebili čep, iz nje odstranili sediment ter oprali stene. Pri izvajanju …

Zgodnje opozarjanje na vremensko pogojene nevarnosti v jugovzhodni Evropi

4.10.2019|Okolje

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO) je 3. in 4. oktobra potekal sestanek svetovalne skupine za podatkovno politiko v okviru projekta »Vzpostavitev sistema za zgodnje opozarjanje na mnogotere vremensko pogojene nevarnosti v jugovzhodni Evropi«. Glavni cilj srečanja je bil doseči dogovor, ki bi omogočil izmenjavo vseh razpoložljivih meteoroloških in hidroloških podatkov med 18 državami v regiji za zgodnje opozarjanj pred vremenskimi in vodnimi ujmami. Osnutek dogovora, …

Kemijsko stanje podzemne vode v letu 2018

3.10.2019|Okolje

Voda, skrita pod zemeljskim površjem, je vrednota, ki je ne vidimo in pogosto zaradi tega tudi ne cenimo dovolj. Njeno lepoto lahko občudujemo le na mestih, kjer izvira ali pa v naših kraških jamah. Dejstvo, da je skrita pod zemeljskim površjem, pogosto daje lažen občutek, da je zaščitena pred morebitnim onesnaženjem, ki ga povzroča človek s svojimi dejavnostmi (kmetijstvo, industrija, komunalne odpadne vode…). Podzemna voda ima slabo samočistilno sposobnost. Onesnaženje, ki zaide vanjo, …

Nova dopolnilna odločba ARSO za Slovenske železnice

2.10.2019|Okolje

ARSO je v novi odločbi Slovenskim železnicam (SŽ) dopolnil izvajanje ukrepov za preprečevanje razširitve onesnaženja okolja po nesreči vlaka v Dolu pri Hrastovljah. Spremenjena je pogostost monitoringa, ki jo je dodatno vezal na višino gladin podzemne vode v vrtinah. Ostala je obveznost spremljanja koncentracije mineralnih olj na izviru Rižane enkrat dnevno in opozarjanja pristojnih institucij v primeru zaznanega onesnaženja. ARSO je tudi potrdil načrt SŽ za pripravo vrtin V-3/19, R-11 in …

Meritev kakovosti zunanjega zraka v Hrastniku nekaj časa ne bo

1.10.2019|Okolje

V Hrastniku poteka prenova merilnega mesta za kakovost zunanjega zraka. Odstranili smo stari zabojnik, zato do namestitve sodobnejše mini postaje podatki meritev kakovosti zraka ne bodo na voljo. Meritve so na cesti Novi Log ob Osnovni šoli narodnega heroja Rajka Hrastnika potekale dobrih 20 let in tako bo tudi naprej. Na novi merilni postaji bomo po prenovi izvajali meritve meteoroloških parametrov in avtomatske meritve delcev PMx, ki se bodo urno objavljale na spletni strani. Na ARSO …

Europe's circular economy still in its infancy

1.10.2019|Okolje

Circular material use can minimise waste and resource extraction, improve resource efficiency, reduce greenhouse gas emissions, and contribute to conserving biodiversity. However, according to a European Environment Agency (EEA) report, published today, circular economy initiatives in Europe are still at an early stage and would benefit from more investments in upscaling promising innovations and in monitoring progress towards circularity.

Protecting Europe's land and soil resources is fundamental for a sustainable future

30.9.2019|Okolje

Land and soil underpin life on our planet. The way we currently use these vital and finite resources in Europe is not sustainable. Human activities — growing cities and infrastructure networks, intensive agriculture, pollutants and greenhouse gases released to the environment — transform Europe’s landscapes and exert increasing pressure on land and soil. The European Environment Agency’s (EEA) Signals 2019, published today, looks at a series of issues linked to land and soil, including links to climate change, agriculture, soil biodiversity, contamination and governance, and stresses why we need to manage them sustainably.

Kako zmanjšati tveganje za sušo v Podonavju

26.9.2019|Okolje

Zaključek mednarodnega projekta DriDanube Na Agenciji Republike Slovenije (ARSO) za okolje smo pred več kot tremi leti zasnovali projekt DriDanube na osnovi dejstva, da je v zadnjih desetletjih v Sloveniji ter v JV in V Evropi opazen trend povečevanja pogostosti in moči suš, tudi do razsežnosti naravnih nesreč. Poleg pogostejših pojavov močnih suše so bila projektna izhodišča vezana tudi na problematiko njenega pomanjkljivega upravljanja. Upravljanje suše v državah regije Podonavja je namreč nezadostno, brez poenotenih in …

Čiščenje vrtin na kraju nesreče v Dolu pri Hrastovljah

26.9.2019|Okolje

V tem tednu na območju Dola pri Hrastovljah izvajamo hidrogeološke raziskave. V ponedeljek 23. 9., je potekalo čiščenje in delna aktivacija vrtine V-3. V sredo, 25. 9., so izvajalci v vrtini R-14 prebili čep in jo z zrakom očistili. V četrtek 26. 9. sta bili v vrtini R-14 in R-11 vgrajeni črpalki za črpanje vode. V prihodnjih dneh bomo izvedli drugo fazo čiščenja in aktivacije vrtine P-19. Očiščene bodo stene objekta in odstranjen sediment. V tej vrtini so bila najdena mineralna olja, ki …

Popolna zapora na cesti Dvor - Soteska zaradi del

25.9.2019|Promet

Zaradi gradnje vodovoda na cesti R1-216, Dvor - Soteska, je predvidena popolna zapora ceste  Dolnji Kot - Soteska in sicer: od 27. 9. od 7. ure, do 10. 10. 2019.

Gap between real-world and type-approval emissions undermines incentives for cleaner cars

24.9.2019|Promet

Incentives to promote fuel-efficient cars have not always resulted in expected emission reductions, due to the growing gap between real-world and type approval emissions. However, according to a new European Environment Agency (EEA) briefing, incentives that boost the uptake of electric vehicles considerably reduce greenhouse gas and air pollutant emissions.

Obisk hrvaških seizmologov

20.9.2019|Okolje

Agencijo Republike Slovenije za okolje so obiskali hrvaški seizmologi in geologi. Prišli so iz treh institucij: Fakultete za naravoslovje in matematiko, Fakultete za rudarstvo, geologijo in nafto in Hrvaške seizmološke službe. Slovenskim kolegom so predstavili povzetek izsledkov nedavno končanega velikega projekta Velebit, in nove raziskave litosferskih struktur v Dinaridih in seizmotektonike Velebita. Slovenski prispevek na srečanju pa je bila predstavitev izdelave hitrostnega modela SZ …

Collecting litter and data to combat plastic pollution

17.9.2019|Okolje

More and more communities around the world are working against marine litter and plastic pollution. A Danish initiative mobilises schoolchildren to collect plastic waste and research data that will become part of the European Environment Agency’s (EEA) database on marine litter. Better data on plastic pollution helps inform policies and tackle the problem.

EU on track to end use of chemicals harming the ozone layer

16.9.2019|Okolje

The European Union (EU) has achieved its goals to phase out ozone-depleting substances under the Montreal Protocol. A new European Environment Agency (EEA) report shows that in 2018 the EU again destroyed or exported more ozone-depleting substances than it produced or imported.

Začasna uvedba dodatnih meritev aromatskih spojin v vodnem zajetju Rižanskega vodovoda

13.9.2019|Okolje

Zaradi tehničnih težav z dobavo dovolj kakovostnega topila začasno ni možno določevanje mineralnih olj v tako nizkih koncentracijah kot doslej. Topila, ki je omogočalo meje določitve 0,005 mg/l, trenutno ni možno dobiti na Evropskih trgih, zato bomo začasno prisiljeni uporabljati topilo, ki omogoča mejo določitve 0,020 mg/l. Kot dodaten previdnosti ukrep bomo v tem obdobju v vzorcih iz vodnega zajetja Rižanskega vodovoda preverjali tudi možnost prisotnosti aromatskih spojin.

16. september - mednarodni dan zaščite ozonske plasti

13.9.2019|Okolje

Letošnji mednarodne dan zaščite ozonske plasti izpostavlja uspešno zgodbo mednarodnih ukrepov za zaščito ozonske plasti. Mednarodna skupnost je prisluhnila opozorilom znanstvenikov. Montrealski protokol pa je dokaz, da mednarodna skupnost lahko učinkovito ukrepa, če ima tehnološke možnosti za zamenjavo okolju škodljivih snovi in so ukrepi v splošno korist.

Napovedovanje poplav, opozarjanje nanje in sodelovanje pri ukrepanju ob poplavah

11.9.2019|Voda

Fakulteta za gradbeništvo in Agencija Republike Slovenije za okolje sta 10. 9. 2019 organizirali delavnico s predstavitvijo blaženja posledic poplav in zmanjševanja poplavne ogroženosti. Udeležencem delavnice so predstavili državno hidrološko in meteorološko službo v Sloveniji, sistem zgodnjega opozarjanja pred poplavami, ukrepanje ob poplavah, dosedanje aktivnosti ozaveščanja javnosti ter razvoj enotne metode za izračun pričakovanih letnih škod zaradi poplav. Ob sklepu so si v prostorih …

1

Napoved vremena O teh straneh Zasebnost in piškotki Povezave Na vrh strani